มีงบพอหรือเปล่า

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่นก็คือ “งบประมาณ” หรือ “เงินทุน” หากคุณกำลังอยากลาออกจากงานเพื่อสร้างธุรกิจส่วนตัว สิ่งที่ควรคำนึงอย่างหนักก็คือ คุณมีงบเพียงพอกับการเริ่มธุรกิจหรือเปล่า มีพอสำหรับใช้จ่ายได้อย่างไม่ตึงมือไหมหากธุรกิจดังกล่าวไปได้ไม่สวยอย่างที่เคยวาดฝันไว้ และหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาคุณมีเงินเพียงพอที่จะชดเชยค่าเสียหายหรือไม่ ถ้าคำตอบของคุณคือ “ไม่” ในข้อหนึ่งข้อใด แสดงว่าคุณยังมีงบไม่เพียงพอ สิ่งที่ต้องทำก็คือ ชะลอการลงทุนไปก่อนและหารายได้ให้มากขึ้น หรืออีกทางหนึ่งก็คือพยายามลดค่าใช้จ่ายด้วยการลดขนาดของธุรกิจให้เล็กลง แล้วค่อยขยับขยายในภายหลังก็ได้ ซึ่งวิธีนี้นอกจากช่วยลดต้นทุนแล้ว ยังสามารถลดการเจ็บตัวได้ด้วยกรณีธุรกิจของคุณประสบกับปัญหาที่แก้ไม่ตกจนถึงขั้นเลิกกิจการ
ทั้งนี้ สิ่งที่ควรจำเอาไว้ก็คือ “อย่าเริ่มต้นด้วยการสร้างหนี้” หรือพยายามเป็นหนี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะคุณอาจเกิดความจำเป็นต้องก่อหนี้ขึ้นมาในอนาคตเพื่อธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณ หากคุณเริ่มด้วยการสร้างหนี้เสียแล้วและยังใช้ไม่หมด โอกาสที่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินอื่น ๆ จะปล่อยเงินกู้ก้อนใหม่ให้คุณก็จะลดลงไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
หนทางการรวบรวมเงินทุนมีอยู่หลายทางด้วยกัน เช่น การเก็บออม ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าวิธีอื่นแต่ก็เป็นการสร้างวินัยในการใช้เงินได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลดีให้การทำธุรกิจเป็นอย่างมาก กล่าวคือ คุณจะมีความรอบคอบในการใช้เงินและรู้คุณค่าของมันเป็นอย่างดี

Related posts

Leave a Comment