คุณพร้อมจะเป็นนายตัวเองแล้วหรือยัง

เชื่อว่าคุณผู้อ่านหลายท่านในที่นี้กำลังนึกอยากลาออกจากงานเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว อาจเพราะเบื่อชีวิตของมนุษย์เงินเดือนเต็มที หรือเหม็นขี้หน้าเพื่อนร่วมงานบางคนจนแทบทนอยู่ออฟฟิศเดียวกันไม่ได้ บางคนอาจนึกฝันถึงยามที่ประสบความสำเร็จไปแล้วว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นขนาดไหน แต่! คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะเป็นนายตัวเอง? เพราะนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องสามารถรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ 1. เวลาส่วนตัวที่ลดน้อยถอยลง ยามทำงานประจำ บริษัทจะมีกำหนดวันหยุด วันทำงานให้แบบตายตัว แต่เมื่อคุณทำธุรกิจของตัวเองโดยเฉพาะยังอยู่ในระยะเริ่มต้น คุณจะต้องทุ่มเทเวลาและกำลังแรงใจแทบทั้งหมดไปกับมัน เพื่อให้สามารถตั้งตัวได้อย่างมั่นคงที่สุด ยิ่งถ้าคุณงานเกี่ยวกับการค้าขายแล้วละก็ ลืมวันหยุดไปได้เลย เพราะวันที่คุณหยุดคือวันที่คุณไม่มีรายได้เข้ากระเป๋านั่นเอง 2. เงินลงทุนมีหรือยัง แน่นอนว่าเมื่อคิดจะทำธุรกิจอะไรสักอย่าง สิ่งที่คุณต้องมีก็คือเงินทุนในจำนวนที่เพียงพอต่องานใหม่ของคุณ นอกจากนี้ยังต้องสำรองเงินฉุกเฉินเอาไว้ด้วยเผื่อในกรณีที่เกิดภาวะขาดทุนเพราะวางเป้าหมายผิดพลาด 3. เพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนที่ไว้ใจได้ หากธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจขนาดย่อมที่ไม่สามารถทำคนเดียวได้หรือต้องใช้เงินมากกว่างบที่มี การมองหาหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานที่พร้อมจะเริ่มต้นไปกับคุณก็เป็นสิ่งที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่ง 4. อย่าสร้างวิมานบนอากาศ ก่อนลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ตาม อย่าลืมสำรวจตลาดและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเสียก่อนว่าจะได้รับการสนับสนุนหรือไม่ แนวคิดของคุณมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จหรือคว้าน้ำเหลว อย่าคิดเข้าข้างตัวเองตะพึดตะพือจนมองข้ามความเป็นจริง 5. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ถ้าคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติทุกอย่างพร้อมแล้วก็ลงมือทำได้เลย ท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน!

Read More