Mouse

Mouse
Mouse เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายนอกของคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์แล็บท็อป เพราะเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนมือของเรานั่นเองเพราะในการใช้คอมพิวเตอร์เวลาเราต้องการที่จะเข้าโปรแกรมไหน หรือตั้งใจจะทำอะไรก็ต้องใช้เมาส์เป็นหลัก โดยทั่วไปเมาส์นั้นจะมี 3 ปุ่มคือ ซ้าย ขวา และ กลาง ซึ่ง 3 ปุ่มนี้เป็นสิ่งที่เมาส์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อต้องมี โดยทั่วไปแล้ว คลิกซ้ายจะใช้สำหรับ หยิบจับอะไรบางอย่างในหน้าจอ และคลิกขวาจะเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับเปิดตัวเลือกต่างๆของโปรแกรมหรือวัตถุอะไรก็ตามที่อยู่บนหน้าจอ
ย้อนกลับไปในอดีตในยุคเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์นั้นยังไม่มีเมาส์ให้ใช้ เนื่องจากคอมพิวเตร์ในสมัยแรกนั้นยังไม่สามารถแสดงผลกราฟฟิคได้ เมาส์จึงไม่มีความจำเป็นเลย เพราะจะทำอะไรก็ต้องใช้คีย์บอร์ดป้อนคำสั่งเข้าไปเท่านั้น ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเล็กลงมาก และยังสามารถแสดงผลแบบกราฟฟิคได้ด้วยจึงได้มีเมาส์ขึ้นมา และในช่วงต่อมา เมาส์ได้ใช้ลูกกลิ้งในการกำหนดทิศทางต่างๆ และในเวลาต่อมาเมาส์ได้ใช้ระบบ optical ซึ่งเป็นระบบที่ใช้แสงสีแดงและการสะท้อนกลับของแสง แล้วในปัจจุบันเมาส์ได้พัฒนาไปเป็นเลเซอร์ ซึ่งสามารถเล่นได้ในหลายๆพื้นผิว และไม่ได้ใช้แสงสีแดงอีกต่อไป
สำหรับเมาส์จะมีมากมายหลายยี่ห้อในปัจจุบัน แต่ละยี่ห้ออาจใช้เซนเซอร์ไม่เหมือนกัน ละยังใช้ปุ่มกดที่แตกต่างกันด้วยซึ่งบางยี่ห้ออาจใช้ปุ่มนิ่มให้ผู้ใช้มีสำผัสนุ่มนวล แต่บางยี่ห้ออาจใช้ปุ่มแข็งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความรู้สึกหนักแน่น ส่วนราคานั้นก็แล้วแต่ยี่ห้อและคุณภาพที่ผุ้ใช้งานเลือก

Leave a Reply