Keyboard

Keyboard
Keyboard เป็นอุปกรณ์ภายนอกที่ขาดไม่ได้ของคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นในยุคแรกของคอมพิวเตอร์ หรือยุคปัจจุบันก็ตาม คีย์บอร์ดนั้นเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ป้อนข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆเข้าไปในโปรแกรมหรือระบบต่างๆที่เราต้องการโดยจะใส่ข้อมูลเป็นตัวอักษรทั้งสิ้น ทั้งนี้ภาษาขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานกำหนดซึ่งสามารถกำหนดได้มากมายหลายภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และแน่นอนว่า ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ทั้งนี้จะสามารถใส่ข้อมูลภาษาอะไรนั้นขึ้นอยู่กับระบบของคอมพิวเตอร์ว่ารองรับภาษานั้นๆหรือไม่ เพราะคีย์บอร์ดไม่ได้มีความจำในการส่งข้อมูล เพียงแต่คีย์บอร์ดจะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปชุดหนึ่ง แล้วระบบของคอมพิวเตอร์จะทำการแปลงสัญญาณชุดนั้นๆให้แสดงผลเป็นตัวอักษรดังที่เราเห็นกันด้วยหุตผลนี้ทำให้คีย์บอร์ดสามารถป้อนข้อมูลเป็นภาษาอะไรก็ได้ขอเพียงแค่ระบบคอมพิวเตอร์รองรับ
ย้อนไปในยุคแรกของคอมพิวเตอร์ในสมัยที่ยังไม่มีการแสดงผลแบบกราฟฟิคนั้น คีย์บอร์ดจัดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากเพราะเป็นอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำอะไรก็ตามกับคอมพิวเตอร์ได้ และต่อมาถึงแม้จะมีการแสดงผลแบบกราฟฟิคแล้ว คีย์บอร์ดก็ยังจำเป็นอยู่ดีเพราะต้องใช้ป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์นั่นเอง
สำหรับคีย์บอร์ดรุ่นต่างๆนั้นจะมีมากมายหลายแบบตามแต่ละยี่ห้อนั้นๆ โดยจะต่างกันที่การออกแบบภายนอก และชิ้นส่วนวัสดุภายใน ซึ่งในปัจจุบันคีย์บอร์ดธรรมดาจะมีปุ่มตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น แต่ในคีย์บอร์ดที่ใช้เล่นเกมโดยเฉพาะแล้ว นอกจากจะมีปุ่มตัวอักษรและตัวเลขแล้วยังมีปุ่มพิเศษอีกมากมายซึ่งขึ้นอยู่กับราคาที่ผู้ใช้ต้องการ นอกจากจำนวนปุ่มแล้วสิ่งที่ต่างกันอีกอย่างคืออุปกรณ์ภายใน ซึ่งจะให้สัมผัสการกดปุ่มที่แตกต่างกันออกไป

Leave a Reply