ฮาร์ดดิสก์

ฮาร์ดดิสก์
ฮาร์ดดิสก์ (hard disk drive ) คือหนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ และ แล็ปท็อป อย่างยิ่ง ฮาร์ดดิสก์นั้นคืออุปกรณ์ที่มีไว้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลนั่นเอง หากขาดอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปก็จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ แน่นอนว่าสำหรับคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ดิจิตอลนั้น ทุกๆอย่างและทุกๆซอฟท์แวร์ จัดว่าเป็นข้อมูลทั้งสิ้น ถ้าขาดของชิ้นนี้ไปแล้วก็จะไม่สามารถทำอะไลงบนคอมพิวเตอร์ได้เลย หลักการทำงานของฮาร์ดดิสก์ก็คือ ภายในจะเป็นจานแม่เหล็กหมุนๆ แล้วจะมีหัวอ่าน/หัวเขียนเพื่อที่จะ อ่าน เขียน หรือ ลบ ข้อมูลออกไปได้ การติดตั้งเข้ากับคอมพิวเตอร์สามารถทำได้โดยการเสียบสายเข้ากับ บอร์ดหลัก ( Mainboard หรือ Motherboard ) ซึ่งฮาร์ดดิสก์ในแต่ละรุ่นจะเสียบสายไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นรุ่นเก่าหน่อยก็จะใช้เป็นแบบสายแผง IDE (Integrated Drive Electronics ) สายชนิดนี้จะเป็นสายที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานของ American National Standards Institute หรือ ANSI ซึ่งในปัจจุบันแทบจะไม่มีการใช้สายชนิดนี้ในคอมพิวเตอร์ตามบ้านหรือตามสำนักงานแล้ว เนื่องจากเป็นมาตรฐานเก่าซึ่งปัจจุบันมีสายที่เล็กกว่า โอนถ่ายข้อมูลได้เร็วกว่า และเชื่อมต่อง่สยกว่า ซึ่งก็คือสาย SATA (Serial Advanced Technology Attachment ) ซึ่งสายชนิดนี้จะมีความเร็วที่สูงขึ้นค่อนข้างมาก โดยการรับส่งข้อมูลจะเป็นแบบ อนุกรม ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าการรับส่งข้อมูลแบบขนาน หรือ IDE นั่นเอง
ในอดีตฮาร์ดดิสจะมีแบบเดียว คือ แบบภายในซึ่งเอาไว้ใช้เชื่อมแต่แบบเกือบจะถาวรกับคอมพิวเตอร์โดยตรงและเป็นแบบจานหมุนธรรมดา แต่ในปัจจุบัน นอกจากจะมีจานหมุนความเร็วสูงแล้ว ยังมีฮาร์ดดิสก์แบบ SSD (Solid State Drive ) ซึ่งจะเป็นฮาร์ดดิสก์แบบไม่มีจานหมุนนั่นเองทำให้รับส่งข้อมูลได้เร็วกว่าแบบจานหมุนค่อนข้างมาก เพียงแต่มีจำนวนการเขียนข้อมูลที่จำกัด

Leave a Reply